Opleidingen en registraties

Mijn opleidingen

  • Psychologie, klinisch (Universiteit Utrecht, 2008)
  • Hypnotherapie en psychosociale therapie (HBO+, Academie Hypnos Bussum, 2019)
  • PSBK Psychosociale Basiskennis (HBO SHO/CPION, Academie Hypnos Bussum, 2016)
  • Relatietherapie (HBO+, Academie Hypnos Bussum, 2016)
  • Mindfulness (MBSR/MBCT)/ACT (HBO+ Academie Hypnos, 2016)

Registraties en erkenningen

Ik ben aangesloten bij:

  • de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH)
  • de koepelorganisatie RBCZ, het register van beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg
  • Stichting Complementaire Gezondheidszorg (SCAG) in het kader van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz)

Hierdoor is Praktijk Sol gebonden aan een beroepscode en kwaliteitsborging door bijscholingsverplichtingen, intervisie, supervisie, tucht- en klachtenregeling en gebonden aan het inschakelen van een onafhankelijke klachtfunctionaris en geschillencommissie bij klachten.